Kinderen


PsychoZorg biedt psychologisch onderzoek, advies en therapie voor kinderen en jeugdigen, zonodig in combinatie met ouderbegeleiding. Elk kind in de leeftijd van 4 tot 18 jaar waarvan de ontwikkeling is verstoord, komt voor kinder- en jeugdherapie in aanmerking.

De stoornis kan zich uiten in:

 • Gedragsproblemen
 • Sociaal-emotionele problemen
 • Psychosomatische klachten
  zoals:

  • Eetproblemen
  • Zindelijkheidsproblemen
  • Faalangst
  • Teruggetrokkenheid, onzekerheid
  • Problemen in het contact met leeftijdgenoten en volwassenen
  • Verdriet
  • Druk zijn
  • Boosheid of agressiviteit

Daarnaast bieden we hulp aan kinderen en jongeren met problemen veroorzaakt door traumatische ervaring, seksueel misbruik, adoptie, schoolproblemen en gezinsproblemen. Ouderbegeleiding en gezinsobservaties en behandeling worden aangeboden gekoppeld aan de individuele kindertherapie of als losstaande begeleiding..