Volwassenen


Problemen

Wij hebben over langere tijd een brede ervaring opgebouwd in de behandeling van uiteenlopende problemen, zoals:

 • werk- of studieproblemen (b.v. overspannenheid, faalangst, werkloosheid)
 • spanningsklachten; hyperventilatie
 • vage lichamelijke klachten (b.v. maagklachten, hoofdpijn)
 • aanpassing aan (chronische) ziekten, pijn of andere beperkingen
 • slaapproblemen
 • relatieproblemen; seksuele problemen; opvoedingsproblemen
 • levensfaseproblematiek
 • identiteitsproblemen
 • autonomieproblemen; assertiviteitsproblemen
 • eetproblemen
 • rouwverwerking; verlies
 • depressie; somberheid; schuldgevoelens
 • angsten; paniekaanvallen; fobieën
 • agressiviteit
 • dwangmatige klachten
 • traumaverwerking
 • zingevingsproblematiek

Wij hebben bovendien ervaring met problematiek die te maken heeft met:

 • vluchtelingen / migranten problematiek
 • allochtone achtergrond (1e en 2e generatie)
 • seksueel geweld in de jeugd
 • adoptie
 • onvrijwillige kinderloosheid
Ernstige psychiatrische problematiek en alcohol- en/of drugsverslaving behandelen wij niet.

De behandelende psycholoog kan u, indien wenselijk, doorverwijzen naar andere vormen van zorg, zoals autogene training, fysiotherapie, haptotherapie, of naar de tweede lijn (psychotherapie bij vrijgevestigde therapeut of in een instelling). Dit gebeurt uiteraard in overleg met de cliënt.

Soorten therapie

Mogelijke therapie-vormen zijn: individueel, samen met partner of iemand anders die belangrijk voor u is, of in een groep (zie groepstherapie). Als ouders problemen hebben met kinderen is ook ouderbegeleiding mogelijk. Wij werken in principe kortdurend, d.w.z. dat wij de cliënten een beperkt aantal keren zien (meestal tussen de 8 en 15 keer). We gaan uit van de klachten en van het hier-en-nu.

De gebruikte methoden zijn onder andere: gesprekstherapie, en/of steun en structuur, en/of ontspanning. Therapie is mogelijk in het Nederlands, het Engels, Servo-Kroatisch/Bosnisch en het Russisch. Cliënten kunnen, in uitzonderlijke gevallen, ook thuis behandeld worden. We kunnen aan cliënten boeken uitlenen uit de cliëntenbibliotheek (bibliotherapie).

Aanpak

Therapeutische gesprekken kunnen gericht zijn op:

 • inzicht
 • verwerking
 • steun en structuur
 • ontspanning

Een eerstelijnspsycholoog werkt eclectisch, dat wil zeggen dat de psycholoog een keuze maakt uit het brede arsenaal van mogelijke interventies. Die keuze is afhankelijk van het probleem, de persoon en de hulpvraag.
Onze aanpak is, mede afhankelijk van de therapeut die u behandelt en het soort problematiek, gebaseerd op:

 • cognitieve en gedragstherapie
 • directieve therapie
 • systeemtherapie
 • oplossingsgerichte therapie
 • technieken uit Transactionele Analyse, Gestalt
 • verbale en non-verbale technieken.
 • lichaamsgerichte technieken
 • Hypnotherapie
 • EMDR

Vaak worden er ook afspraken gemaakt over ‘huiswerk’: registratie-opdrachten, communicatie-oefeningen, schrijfopdrachten, exposure in vivo etc.

Groepstherapie

Bij voldoende interesse / aan meldingen zijn er verschillende groepen namelijk:

 • Zelfbeeld transplantatie
 • Agressie regulatie training

Waarom groepstherapie:
Bij het geven van therapie kan er gekozen worden voor drie soorten ingangen:

 • Denken
 • Voelen
 • Doen

De verschillende soorten therapieën die er bestaan, proberen veranderingen in alle drie gebieden te bewerkstelligen. Zij gebruiken meestal één van deze ingangen en de idee is dan, dat op de andere vlakken ook veranderingen zullen optreden. Dit is doorgaans ook het geval.
In de groepen hebben we het voordeel dat per probleem, per persoon of per situatie gekeken kan worden welke van de drie ingangen het meest geschikt is.

Nieuw gedrag kan in de groep direct geoefend worden op een manier die in individuele therapie niet mogelijk is. Belangrijke gemeenschappelijke thema’s voor alle groepsleden zijn: contact houden met jezelf én met de ander, en: grenzen van jezelf en van de ander.
De groepen zijn toegankelijk voor cliënten van verschillende leeftijden en met uiteenlopende problemen. Meestal wordt er doorverwezen na individuele therapie. Maar het is ook mogelijk –na intake- om direct in te stromen. Per groep zijn er 8 deelnemers. De bijeenkomsten duren 2 uur en worden wekelijks gehouden. Tussentijdse individuele behandeling door één van de therapeuten is altijd mogelijk. ?

Corona update: Praktijk is weer open, voorkeur voor afspraken via telefoon of videobellen.Meer informatie
+