Aanmelden


Tijdens COVID-19 zijn nieuwe cliënten welkom. De behandelingen vinden de komende tijd plaats zowel in de praktijk als via de telefoon/videobellen. Wij houden hierbij rekening met uw behoeftes. Contact in de praktijk is aangepast volgens de richtlijnen van het RIVM. Lees meer informatie of meld u hieronder aan.

Let wel dat u nog steeds een verwijsbrief van uw huisarts nodig hebt (de meeste huisartsen verstrekken die nu ook zonder een fysieke afspraak).

Aanmelden

Iedereen kan zich bij ons aanmelden, per telefoon, e-mail of via het formulier op onze website. U meldt zich persoonlijk aan, op eigen initiatief of na verwijzing door uw huisarts, bedrijfs­arts of een andere hulpverlener. Voor het aanmelden hebben wij een verwijzing van uw huisarts nodig. Wij raden u aan uw polis na te kijken, of nog beter, contact op te nemen met uw ziektekostenverzekeraar, teneinde kennis te nemen van de voorwaarden voor vergoeding van kosten voor eerstelijns psychologische hulp.

Aanmelden per telefoon: Spreek uw naam en telefoonnummer in, en eventueel het tijdstip waarop u teruggebeld kunt worden. Wij bellen u dezelfde dag terug. Bij de telefonische aanmelding stellen we een aantal vragen over uw problematiek en uw situatie aan u. Zo krijgen wij een idee van wie u bent, en wat voor soort hulp u vraagt. Ook kunt u vragen aan ons stellen. Vervolgens maken we op korte termijn een eerste afspraak met u.

Na aanmelding ontvangt de cliënt thuis schriftelijke praktische informatie.

Een gesprek duurt 45 minuten; 15 minuten reserveren we voor administratie. Het eerste gesprek dient ter wederzijdse kennismaking; we bespreken globaal de reden van uw aanmelding; en u heeft ruimte voor het stellen van vragen.

Aan het eind van het eerste gesprek wordt samen besloten of u op de juiste plek terecht bent gekomen. Zo ja, dan krijgt u een uitgebreide vragenlijst mee naar huis, die gaat over algemene zaken zoals uw familie-achtergrond, sociale steun, opleiding en werkervaring, enz. U kunt deze lijst rustig thuis invullen.

Bij de volgende afspraak bespreken we uw antwoorden op de vragenlijst en de doelen van de therapie; zo hebben u en uw behandelaar er een idee van waaraan gewerkt zal worden in de komende tijd.

Hoe snel kan ik beginnen met een behandeling?

Actuele wachttijd: 6 weken

Wij doen ons best om u zo snel mogelijk te laten beginnen. De wachttijd is ongeveer 6 weken. Neem contact met ons op voor eventuele wachttijd per verzekeraar – veel zorgverzekeraars bepalen hoeveel van hun klanten we mogen behandelen in een periode.

 

Aanmeldformulier

  Uw Persoonsgegevens

  Voornaam

  Voorvoegsel

  Achternaam

  Voorletters

  Geslacht
  ManVrouwAnders

  Geboortedatum (DD/MM/JJJ)

  Uw Contactgegevens

  Telefoonnummer

  Alternatief Telefoonnummer

  E-mail

  Straatnaam

  Nummer

  Postcode

  Plaats

  Soort adres

  Verzekeringsgegevens

  Verzekeraar

  Polisnummer

  Bent u aanvullend verzekerd?

  Naam huisarts

  BSN nummer (SOFI)

  Heeft u een verwijzing?

  Zo ja, wie is de verwijzende arts / specialist?

  Beschrijf uw klachten

  Wat zijn uw klachten?

  Wanneer treden de problemen op?

  Hoe zijn de klachten ontstaan?

  Hoe lang heeft u de klachten?

  In welke mate hinderen de klachten u bij uw normale activiteiten?

  Overige opmerkingen:

  Type alstublieft de volgende tekens over:
  captcha

  .

  Corona update: Praktijk is weer open, voorkeur voor afspraken via telefoon of videobellen.Meer informatie
  +