Eerstelijns psychologen


Eerstelijns psychologen werken kortdurend en klachtgericht. De drempel naar dit soort hulp is laag, – net als bij de huisarts en het algemeen maatschappelijk werk. U kunt zich zonder verwijzing zelf bij ons aanmelden; de meeste mensen melden zich aan na overleg met de huisarts.

Huisarts, psycholoog en maatschappelijk werker vormen samen de eerste lijn. De tweedelijns hulpverlening wordt geboden vanuit instellingen en vrijgevestigde psychiaters en psychotherapeuten. In de derde lijn gaat het om opname van patiënten.

In de eerste lijn zijn er geen of beperkte wachttijden.

De huisarts is de poortwachter van de lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg. Psychi­sche klachten worden vaak eerst besproken met de huisarts, deze verwijst door naar de eerstelijnspsycholoog of naar de tweede lijn. In sommige huisartspraktijken is een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige parttime werkzaam. Deze laatste kan de huisarts adviseren over verwijzing binnen de eerste lijn, en bemiddelen naar de tweede lijn. Deze verpleegkundigen behandelen niet zelf.

Eerstelijns psychologen delen de zorg om cliënten met de huisarts; daartoe hebben zij onder­ling contact, – maar alleen als u dit schriftelijk heeft toegestaan. Alleen huisartsen mogen medicatie verstrekken, psychologen kunnen slechts adviseren daarover.

Diagnostiek en indicatiestelling behoren tot de competentie van de psycholoog.

Opleiding Eerstelijnspsycholoog: Master Psychologie, Gezondheidszorgpsycholoog (BIG-geregistreerd) en daarna opleiding tot Eerstelijnspsycholoog.

Corona update: Praktijk is weer open, voorkeur voor afspraken via telefoon of videobellen.Meer informatie
+