VragenIs het ook mogelijk je aan te melden bij de praktijk als je buiten de regio Rotterdam woont?

Natuurlijk. Zelfs als u buiten de provincie Zuid-Holland woont, bent u van harte welkom. Houd wel rekening met mogelijke verkeersdrukte in en rondom Rotterdam en plan uw reistijd ruim als u van ver komt. Daarnaast is het ook mogelijk om een telefonisch consult te doen. Veel clienten die ver weg wonen maken gebruik van een combinatie van beide.

Wat kost een behandeling?

Het tarief bedraagt tussen de €85,00 en €90,00 voor een gesprek van 45 minuten contacttijd en 15 minuten administratietijd. Afhankelijk van bij u toegepaste behandeling, wordt bij uw zorgverzekeraar tarief Basis GGZ Kort, Middel of Intensief in rekening gebracht. In 2014 geldt een eigen risico van 360 euro per jaar (dat u zelf moet betalen voor gemaakte medische kosten uit het basispakket). Zie de rubriek kosten voor uitgebreide informatie.

Hoe kan ik me aanmelden?

Aanmelden kan per telefoon, e-mail of via het [formulier] op onze website. U meldt zich persoonlijk aan, op eigen initiatief of na verwijzing door uw huisarts, bedrijfs­arts of een andere hulpverlener. Voor het aanmelden hebben wij een verwijzing van uw huisarts nodig. Zie rubriek Aanmelden voor uitgebreide informatie.

Vertelt de psycholoog mijn verhalen door aan mijn huisarts/partner/werkgever of andere partij?

De psycholoog heeft geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat zij/hij niets door mag vertellen aan anderen zonder uw toestemming. Vaak is het waardevol als uw huisarts weet wat er aan de hand is. Ook kunnen soms andere partijen betrokken zijn zoals een medisch specialist, uw advocaat, een sociaal/maatschappelijk werker enz. Hier geldt ook weer dat u bepaalt of er iets met ze gedeeld wordt en zo ja, wat er dan gedeeld wordt.

Wat gebeurt er met mijn dossier (map met alle gegevens)?

Het dossier blijft bij de praktijk waar de psycholoog werkt en wordt gebruikt om uw vorderingen bij te houden. Als uw behandeling afgerond is, wordt het nog 15 jaar bewaard achter slot en grendel: dit is wettelijk verplicht. Daarna wordt het vernietigd.

Kan iedereen terecht bij PsychoZorg?

Ja. Onze diensten zitten in het basispakket van de ziektekostenverzekeraar. Wel heeft u een verwijsbriefje nodig van uw huisarts, om de kosten (deels) vergoed te krijgen. U bent ook zonder een verwijzing welkom, maar dan betaalt u alle kosten zelf.

Ik vind het moeilijk om te praten. Wat moet ik dan doen bij de psycholoog? Daar ga je toch om te praten over je problemen?

De psycholoog kan u op gang helpen door het stellen van verschillende soorten vragen. Zij of hij kan u ook helpen door samen met u te zoeken naar woorden die passen bij hoe u zich voelt en hoe u dingen beleeft. Soms helpt het om iets erbij te scrhijven of tekenen. Soms kan je ook iets laten blijken door stil te zijn, dat is ook oké.

Moet ik alleen over mijn problemen praten?

Er wordt meestal gepraat over en gezocht naar oplossingen voor de dingen die niet goed gaan. De psycholoog vindt het meestal ook belangrijk om aandacht te besteden aan de dingen die wel goed gaan, omdat daarin veel kracht en mogelijkheden voor nieuwe oplossingen schuilt.

Hebben jullie een wachtlijst?

Wij doen ons best om u zo snel mogelijk te laten beginnen. Neem contact met ons op voor eventuele wachttijd per verzekeraar – veel zorgverzekeraars bepalen hoeveel van hun klanten we mogen behandelen in een periode.

Wat is het verschil tussen een psycholoog en een psychiater?

Voor veel mensen lijken psychologen bijna hetzelfde als psychiaters, maar er zijn belangrijke verschillen. Een psychiater is over het algemeen vooral geïnteresseerd in mentale stoornissen en hoe dit via een medische behandeling (vaak met medicatie) verbeterd kan worden. Een psycholoog is over het algemeen meer geïnteresseerd in menselijk gedrag en de onderliggende hersen-processen en hoe deze veranderd zouden kunnen worden. Gedrags- en relatieproblemen vallen daarom binnen het terrein van een psycholoog. Omdat de psycholoog geen arts is, is deze niet bevoegd om medicatie voor te schrijven.

Ben ik gek als ik naar de psycholoog ga?

Nee, dat bent u niet. U bent iemand die een probleem heeft en op dit moment er niet alleen uit komt. Niemand is altijd zelf in staat om mentale problemen op te lossen. Een psycholoog is een expert op het gebied van geestelijke problemen en kan u daarom helpen op uw probleem zo goed mogelijk op te lossen. Let wel, hiervoor heeft de psycholoog wel uw medewerking nodig: we kunnen u adviseren en helpen uzelf en de wereld om u heen te begrijpen, maar echt verandering brengen, dat moet u altijd zelf doen.

Corona update: Praktijk is weer open, voorkeur voor afspraken via telefoon of videobellen.Meer informatie
+