Hoe kan ik me aanmelden?


Aanmelden kan per telefoon, e-mail of via het [formulier] op onze website. U meldt zich persoonlijk aan, op eigen initiatief of na verwijzing door uw huisarts, bedrijfs­arts of een andere hulpverlener. Voor het aanmelden hebben wij een verwijzing van uw huisarts nodig. Zie rubriek Aanmelden voor uitgebreide informatie.