Kan iedereen terecht bij PsychoZorg?


Ja. Onze diensten zitten in het basispakket van de ziektekostenverzekeraar. Wel heeft u een verwijsbriefje nodig van uw huisarts, om de kosten (deels) vergoed te krijgen. U bent ook zonder een verwijzing welkom, maar dan betaalt u alle kosten zelf.

Corona update: Praktijk is weer open, voorkeur voor afspraken via telefoon of videobellen.Meer informatie
+