Vertelt de psycholoog mijn verhalen door aan mijn huisarts/partner/werkgever of andere partij?


De psycholoog heeft geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat zij/hij niets door mag vertellen aan anderen zonder uw toestemming. Vaak is het waardevol als uw huisarts weet wat er aan de hand is. Ook kunnen soms andere partijen betrokken zijn zoals een medisch specialist, uw advocaat, een sociaal/maatschappelijk werker enz. Hier geldt ook weer dat u bepaalt of er iets met ze gedeeld wordt en zo ja, wat er dan gedeeld wordt.

Corona update: Praktijk is weer open, voorkeur voor afspraken via telefoon of videobellen.Meer informatie
+