Praktijk


PsychoZorg is een breed georiënteerde psychologiepraktijk voor kinderen, jongeren en volwassenen. Wij bieden hulp aan mensen bij veel voorkomende psychische klachten en problemen. Praktisch en kortdurend behandelen, afstemming van zorgproducten op de behoeften van cliënten en professionaliteit van de behandelaars zijn belangrijke aspecten bij de taakuitvoering. Tot kerntaken van de PsychoZorg behoren: preventie, onderzoek en diagnostiek, behandeling / begeleiding en consultatie.

Kwaliteit

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige GGZ verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken: Bekijk / Download Goedgekeurd Kwaliteitsstatuut voor PsychoZorg. In dit document staat wat PsychoZorg, als zorgaanbieder in de GGZ, geregeld moet hebben op het gebied op het gebied van kwaliteit en verantwoording.

Wij houden ons aan de normen van de beroepscode van het N.I.P., de WGBO Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst en de kwaliteitseisen van de L.V.E. Ook zijn er afspraken over privacy.

Door middel van intercollegiale toetsing in overleg, intervisie, regionale werkgroep en lidmaatschap van het R.O.E.P. en de L.V.E. zijn we actief bezig met ‘kwaliteitsontwikkeling’. Via vakliteratuur en cursussen houden we het vak bij.

Nieuwe impulsen en actuele kennis aan de ene kant, en veel ervaring aan de andere kant, maken onze tot een levendig team. We hebben de mogelijkheid intern de waarneming bij vakanties te regelen, en de wachttijden zo kort mogelijk te houden.