Voor Verwijzers


Generalistische Basis GGZ in 2014

Zoals u waarschijnlijk al weet, verandert er per januari 2014 veel in de GGZ. Veel van wat nu nog in de tweede lijn wordt behandeld, zal naar de Generalistische basis GGZ gaan. Zeer specialistische hulpverlening, wanneer er sprake is van bijvoorbeeld verslavingsproblematiek, of persoonlijkheidsproblematiek blijft in de Specialistische GGZ.

PsychoZorg Psychologiepraktijk verleent Generalistische Basis GGZ aan patiënten die in het bezit zijn van een verwijsbrief van de huisarts en
waarvan ten minste het vermoeden bestaat dat zij klachten hebben die behoren bij een in de DSM genoemde stoornis die binnen de Basis GGZ behandeld kan worden. Indien tijdens de diagnostiek en of behandeling wordt geconstateerd dat er geen sprake is van een DSM benoemde stoornis, wordt de behandeling afgerond en wordt patiënt terugverwezen naar de huisarts.

Indien tijdens de diagnostiek en/of behandeling wordt geconstateerd dat er sprake is van problematiek die specialistische zorg nodig heeft wordt de patiënt terugverwezen naar de huisarts. De praktijk zal hulpverlenen en een patiëntendossier bijhouden conform de richtlijnen van de beroepsverenigingen (NIP, LVE) en de huisarts informeren bij afronding van de hulpverlening (indien de patiënt toestemming geeft).

De psychologen van de praktijk maken afspraken met en nemen deel aan overleg met de huisarts en/of de POH-GGZ ten behoeve van de verwijzing en behandeling van patiënten.

Lopende behandelingen gestart in 2013

Voor behandelingen gestart in 2013 geldt een overgangsregeling.

Wachttijden

PsychoZorg doet zijn uiterste best om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Momenteel zijn deze wachttijden tussen één en twee weken, afhankelijk van de soort therapie. Voor overleg zijn we bereikbaar op alle werkdagen op telefoonnummer 010 – 481 08 59. Als u buiten de spreekuren uw naam en telefoonnummer inspreekt op het antwoordapparaat bellen wij u snel terug.

Informatie over de praktijk

In juli 2006 is deze website ontwikkeld voor cliënten en collega’s in de eerste lijn, zij wordt regelmatig bijgewerkt. Huisartsen en bedrijfsartsen kunnen van ons een mailing toegestuurd krijgen, met informatiekaartjes, folders en nieuws over laatste ontwikkelingen in onze praktijk. Cliënten ontvangen na aanmelding onze folder en praktische informatie thuis.

Het Primair Proces

De intake/ indicatiestelling neemt 1 à 2 sessies in beslag. Diagnostisch onderzoek met behulp van tests is niet verplicht, wel vaak nuttig. Wij gebruiken daarvoor een test voor het meten van recente klachten (SCL 90), een test voor onderzoek van de individuele coping-stijl bij problemen(UCL), en twee persoonlijkheidstests (NVM en NPV; eventueel MMPI-2). Probleemtaxatie/ hypothese en behandeldoelen worden in de beginfase besproken met de cliënt.

In de behandelfase kunnen doelen worden bijgesteld en kan tussentijds worden geëvalueerd. Bij voortijdige uitval zoeken we contact met de cliënt om de oorzaak te verhelderen. Aan het eind van de behandeling wordt expliciet geëvalueerd en wordt het eindverslag aan de huisarts voorbereid. Vaak wordt een follow up – gesprek gepland of een andere vorm van evaluatie achteraf. De cliënt weet dat hij/zij zich altijd opnieuw kan aanmelden, liefst bijtijds (continuïteit van de zorg).

Nadere kennismaking

Met veel collega-hulpverleners in de regio hebben wij al kennisgemaakt, persoonlijk, telefonisch of bij een gelegenheid. Deze website is een nieuwe manier om ons te laten kennen, – zie voor meer informatie ook de rubriek ‘praktijk’ elders op de website. Misschien vindt u het prettig ons (nog) eens te spreken in uw of onze praktijk. Misschien wilt u een informatiepakketje van ons ontvangen. Misschien heeft u suggesties of vragen? Belt u ons dan, 010 – 481 08 59, of mail ons. Wij stellen uw reactie op prijs.

Aanmeldformulier voor verwijzers

Aanmelding bij PsychoZorg is mogelijk via een verwijzing van de huisarts, een medisch specialist, maatschappelijk werk, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg en via onze website. U kunt telefonisch aanmelden, dagelijks tussen 12.00 en 13.00 uur, of u kunt gebruik maken van dit aanmeldformulier, dat u hier kunt invullen, printen en naar ons kan faxen. Therapie is mogelijk in het Nederlands, Servo-Kroätisch/Bosnisch, Russisch en Engels.

Naam patiënt *
Voornaam *
Geboortedatum *
Geslacht
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Burgerlijke stand
Verblijfplaats anders dan woonplaats
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Overige betrokken personen
Partner
Ouder
Verzorger kind
Contactpersoon
Geen
Anders, namelijk
Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Gegevens huisart / verwijzende instantie
Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Ziektekosten verzekeraar
Polisnummer
Klachten / problemen
Vraagstelling
Diagnostiek en advies
Medebehandeling
Overname van behandeling
Toelichting
Urgent, omdat
Wenst telefonisch contact
Heeft reeds contact gehad
Een tolk is gewenst in taal
Eerdere behandeling binnen GGZ-Instelling
Instelling Periode
Huidige behandeling
Huidige medicatie
Medicatie Milligram x Maal Daags
Relevante somatische gegevens
gaarne kopieën van medische correspondentie/uitslagen bijvoegen
Relevante aanvullende gegevens
over voorgeschiedenis en de huidige leefsituatie (voor jeugdigen gegevens ouders/school vermelden)
Opmerkingen


Corona update: Praktijk is weer open, voorkeur voor afspraken via telefoon of videobellen.Meer informatie
+